Xã Nhơn Hải đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 11-7, UBND huyện Ninh Hải long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Nhơn Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Với sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, đến nay sau 9 năm xây dựng NTM, xã Nhơn Hải đã đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia. Theo đó, từ năm 2011 đến cuối năm 2019, tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt trên 38,5 tỷ đồng, nhà nước hỗ trợ gần 30 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng, hiến hàng ngàn ngày công lao động, đất làm đường nông thôn, nhà văn hóa và các công trình công cộng…Sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư, phát triển cả về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản , đã hình thành các vùng sản xuất tập trung về tôm giống, muối, hàng năm sản lượng đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn xã được cải thiện đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 1,6%, giảm 6,1% so với năm 2011; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39,2 triệu đồng/năm, tăng 15,2 triệu đồng so với năm 2011.Trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà dột nát. Trên 97% người lao động trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế…

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao số tiền 1,5 tỷ đồng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nhơn Hải.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Hải; trao 1,5 tỷ đồng của UBND tỉnh hỗ trợ cho xã đạt chuẩn nông thôn mới và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc; lãnh đạo huyện Ninh Hải, xã Nhơn Hải đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM tại xã Nhơn Hải.