Trường Chu Văn An: Tổng kết năm học 2019-2020

Ngày 11-7, Trường THPT Chu Văn An tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020.

Trong năm học 2019-2020, Trường THPT Chu Văn An có 1.872 học sinh (HS) biên chế ở 45 lớp. Hội đồng sư phạm nhà trường đã đoàn kết tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học như:

Ban giám hiệu trường THPT Chu Văn An tặng giấy khen cho HS có thành tích tốt trong học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tích cực, phát huy năng lực HS; đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp sư phạm, đồng thời thực hiện tốt các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”. Kết thúc năm học, toàn trường có 98,5% HS xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 54,33% HS xếp loại học tập khá, giỏi;3 giải HS giỏi văn hóa cấp tỉnh; 1 giải ba toàn quốc cuộc thi An toàn giao thông.