Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Sơn: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Ngày 10-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Kết quả 100% cơ sở hội đạt vững mạnh; thông qua các mô hình nhân đạo đã hỗ trợ 3.451 phụ nữ phát triển kinh tế và 124 học sinh nghèo tiếp tục đến trường; thành lập 28 tủ sách cộng đồng, hiến hơn 1 ha đất xây dựng đường nông thôn; vận động 1.315 lượt hội viên phụ nữ tham gia 28 lớp tập huấn về áp dụng khoa học kỹ thuật, nhận ủy thác vay vốn cho 6.571 hộ với tổng dư nợ hơn 200 tỷ đồng; giúp đỡ 143 hội viên đạt 8 tiêu chí trong xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch…

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Ninh Sơn tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động thi đua và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Hội…

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.