Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Ngày 10-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, Sở VHTT&DL đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình như hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đến nay 90% số thôn, khu phố được công nhận đạt chuẩn về văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh đạt chuẩn văn hóa, 93% gia đình trong tỉnh đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phong trào thi đua "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", phong trào luyện tập thể dục thể thao trong nhân dân tiếp tục phát triển, hằng năm, 100% xã phường, thị trấn đều tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch phát triển mạnh, lượng khách đến Ninh Thuận tăng trung bình 11,2%/năm, từ thu hút 1,5 triệu lượt khách (năm 2015) đã tăng hơn 2,3 triệu lượt khách trong năm 2019, nâng thu nhập của các thành phần kinh tế từ hoạt động du lịch trong năm 2019 đạt 1.500 tỷ đồng… Thông qua phong trào thi đua đã góp phần nâng cao nhận thức của các tập thể, cá nhân trong toàn ngành. Bên cạnh việc phát động phong trào thi đua, công tác khen thưởng của ngành cũng có nhiều đổi mới theo hướng ưu tiên, khuyến khích các tập thể nhỏ, các cá nhân là người lao động trực tiếp…

Giai đoạn 2020-2025, toàn ngành quyết tâm đẩy mạnh công tác thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; xác định mục tiêu phấn đấu, định hướng phong trào thi đua phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của ngành; nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về phong trào thi đua yêu nước trong tình hình, nhiệm vụ mới. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các điển hình, nhân tố mới đại diện trong các lĩnh vực hoạt động của ngành nhằm động viên, cổ vũ thực hiện thắng lợi phong trào thi đua.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân; Sở VHTT-DL tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.