Bắc Sơn hướng tới xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020

Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua cấp ủy Đảng và chính quyền xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) lãnh đạo công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thu được những kết quả nhất định.

Đến nay, xã đã đạt 10 tiêu chí: số 1 về Quy hoạch, số 2 về Giao thông, số 3 về Thủy lợi, số 4 về Điện, số 5 về Trường học, số 8 về Thông tin truyền thông, số 9 về Nhà ở dân cư, số 12 về Lao động việc làm, số 13 về Tổ chức sản xuất). Tiếp tục thực hiện Chương trình, năm 2020 xã đề ra mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; đồng thời, phấn đấu đạt 9 tiêu chí còn lại.

Đối với duy trì các tiêu chí đã đạt được, nổi lên là tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất có bước chuyển biến mới ở tầm cao hơn. Xã phối hợp với phòng, ban chuyên môn cấp trên triển khai liên kết với doanh nghiệp sản xuất và bao tiêu sản phẩm đặc thù có giá trị kinh tế cao như măng tây xanh cho nông dân, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, duy trì các hoạt động sản xuất theo hướng hàng hóa, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, trang trại nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhâp, cải thiện cuộc sống cho người lao động. Bên cạnh duy trì và phát triển Tổ hợp tác Dịch vụ nông nghiệp Sơn Phát, xã cũng đã xúc tiến thành lập HTX Dịch vụ-Nông nghiệp-Thương mại Bắc Sơn với 24 thành viên tham gia. Các tổ hợp tác, HTX làm tốt vai trò “cầu nối” giữ nông dân và doanh nghiệp thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả. Đối với trồng trọt, đáng kể là mô hình trồng dừa 2 ha và mô hình trồng măng tây xanh ở thôn Xóm Bằng cho thu nhập cao gấp 4 lần so với trồng lúa trước đây. Riêng chăn nuôi, trên địa bàn được duy trì ổn định, hình thành các gia trại, trang trại với tổng đàn gia súc gần 9.000 con. Từ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xã đã hỗ trợ 6 hộ ở thôn Xóm Bằng 30 con dê cái, tổng trị giá 90 triệu đồng để triển khai mô hình kinh tế hộ gia đình.

Nông dân xã Bắc Sơn trồng cây mãng cầu cho thu nhập cao, góp phần vào xây dựng nông thôn mới

Về nội dung tiếp tục thực hiện đạt 9 tiêu chí còn lại, quan điểm của xã là dựa vào nội lực cộng đồng dân cư là chính, có sự hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước; đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia. Việc thực hiện các tiêu chí đảm bảo phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, nên tạo được chuyển biến tích cực. Cụ thể, đối với tiêu chí Môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, đến nay cơ bản đạt, tuy nhiên chỉ có tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm bể chứa nước sinh hoạt hơp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) chưa đạt. Hiện toàn xã có 1.592/2088 hộ xây nhà vệ sinh, chiếm tỷ lệ 73,4%. Đồng chí Tôn Long Dũng, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, cho biết: Để tỷ lệ hộ có nhà vệ sinh đạt 85% theo chuẩn NTM, từ nay đến cuối năm xã vận động xây dựng 241 nhà vệ sinh. Giải pháp thực hiện đạt mục tiêu của xã đề ra là phối hợp với ban, ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ tài nguyên môi trường. Đồng thời, chỉ đạo Hội Phụ nữ xã và các tổ chức đoàn thể vận động các hộ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, di chuyển đàn gia súc ra khỏi khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi xây dựng nhà vệ sinh đảm bảo theo quy định.

Xã Bắc Sơn đưa ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 “cán đích” NTM. Với cách làm linh hoạt, tin rằng xã sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch đề ra. Trên thực tế, các tiêu chí số 15 về Y tế, số 16 về Văn hóa, số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật,… xã đã đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, như: Đề nghị Sở Y tế điều động 1 bác sỹ về công tác tại Trạm Y tế xã; tập trung mọi hoạt động xây dựng thôn Xóm Bằng đạt chuẩn Thôn văn hóa; triển khai thực hiện Nghị định số 114/2003 ngày 10-10-2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; thành lập Chi ủy Quân sự có tổ đảng, phấn đấu tạo nguồn phát triển đảng viên cho thôn Láng Me, phấn đấu Thôn đội trưởng ở mỗi thôn đều đạt chuẩn theo quy định.