Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 8-7, đồng chí Đại tá Trương Thành Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, thực tiễn của địa phương, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở, đồng thời tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, trong đó tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực chính trị trong khu vực phòng thủ, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu, đúng pháp luật. Quản lý chặt chẽ nhân lực, tàu thuyền, phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo Nghị định 30 và Nghị định 130 của Chính phủ. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; tổ chức luyện tập các phương án tác chiến, chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.