Hoạt động các ngành, địa phương

* Ngày 9-7, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: T.Mạnh

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, UBND huyện Ninh Phước tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp để chỉ đạo phát huy kết quả đã đạt được. Trong đó, tiếp tục wduy trì, nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí xã, huyện NTM, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng huyện NTM hiện đại, bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2020 xã Phước Thái và Phước Thuận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 6 xã còn lại thực hiện đạt từ 7 đến 10 tiêu chí xã NTM nâng cao và xây dựng thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu...

* Ngày 8-7, tại xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn truyền thông chuyển đổi hành vi, cung cấp kỷ năng bảo vệ trẻ em năm 2020 cho gần 100 cán bộ, hội viên phụ nữ; cán bộ phụ trách công tác bảo vệ trẻ em; đại diện cha mẹ, người chăm sóc trẻ; người trực tiếp làm việc với trẻ em...

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe truyền đạt những kiến thức như: Nhận diện những hành vi xâm hại trẻ em theo Luật Trẻ em (bạo lực, bóc lột, buôn bán, xâm hại tình dục, xao nhãng - bỏ rơi trẻ em); những kỹ năng cơ bản phòng tránh và ứng phó xâm hại trẻ em. Thực trạng, báo động về vấn đề xâm hại, bạo hành và tai nạn thương tích ở trẻ em hiện nay; xây dựng ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình…

* Ngày 7-7-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. UBND tỉnh giao UBND huyện Ninh Hải và UBND xã Vĩnh Hải tiếp tục duy trì, phát triển 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; đồng thời chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

* Tính đến tháng 6-2020, có 1.386/1.981 thủ tục hành chính của 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 416 dịch vụ công áp dụng mức độ 3 và 4. Trong đó, nổi bật nhất là lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp có 60/60 thủ tục đạt tiêu chuẩn dịch vụ công mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 54,7%, giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí thực hiện thủ tục lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp.

* Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đã tham mưu trình UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với 1 tập thể và 2 cá nhân. Tham mưu, trình UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đối với 35 tập thể; công nhận 195 Tập thể Lao động xuất sắc, 8 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; tặng Bằng khen đối với 249 tập thể và 351cá nhân và khen thưởng chuyên đề, đột xuất, tặng 3 Cờ thi đua, Bằng khen đối với 177 tập thể và 251 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

* Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức giám sát về phòng, chống HIV/AIDS được 5.812 trường hợp (nam 3.008, nữ 2.804) đạt 58,1% kế hoạch; phát hiện có 20 trường hợp nhiễm HIV là người địa phương, giảm 1 trường hợp; 23 trường hợp chuyển sang AIDS, tăng 3 trường hợp; 2 trường hợp tử vong, giảm 6 trường hợp; 190 trường hợp được điều trị ARV, tăng 8 trường hợp; 60 trường hợp đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, tăng 8 trường hợp so với cùng kỳ. Tính từ 1995 đến nay, toàn tỉnh có 554 trường hợp nhiễm HIV (nam 393, nữ 161), chuyển sang AIDS 422 trường hợp, tử vong do HIV/AIDS 211 trường hợp. Qua đó cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV/AIDS cộng đồng là 0,05%.

* Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã tiếp 866 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị; có 5 lượt đoàn đông người, với 75 lượt người, so với cùng kỳ giảm 7 lượt đoàn, 166 lượt người. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc đề nghị xem xét, giải quyết tạo điều kiện bố trí khu vực tập trung tại bờ biển phường Mỹ Bình và phường Mỹ Hải (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm) để các hộ dân buôn bán ổn định; việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Thuận Nam. Qua tiếp công dân các cấp, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải thích, vận động, tuyên truyền, giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục quy định, cơ bản ổn định tình hình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.