Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Hải: Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ninh Hải vừa tổ chức huấn luyện cho 90 đội viên dân quân của 3 xã Tri Hải, Phương Hải và thị trấn Khánh Hải.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Hải vừa tổ chức huấn luyện cho 90 đội viên dân quân của 3 xã Tri Hải, Phương Hải và thị trấn Khánh Hải. Trong thời gian huấn luyện, các đội viên được tiếp thu những nội dung như: Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Điều lệnh đội ngũ; huấn luyện bài 1 súng AR15; kỹ thuật bắn súng trên các loại địa hình và các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu…Cuối khóa huấn luyện thực hành kiểm tra bắn đạn thật, kết quả có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi.

Ban CHQS huyện Ninh Hải tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng DQTV 6 tháng đầu năm 2020.