Thuận Nam: Trung tâm công nghiệp trọng điểm phía Nam của tỉnh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân huyện Thuận Nam đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo sinh lực mới cho bước phát triển nhanh, trên đường trở thành huyện công nghiệp (CN) trọng điểm phía Nam của tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ấn tượng những con số

Thực hiện chủ trương và quy hoạch tổng thể phát triển trở thành huyện CN trọng điểm phía Nam của tỉnh, ngay từ những năm đầu tái lập, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy, UBND huyện Thuận Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là lĩnh vực CN, năng lượng tái tạo, hạ tầng khu CN, du lịch… Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các dự án CN có hàm lượng công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng bền vững để tạo bước đột phá để đưa CN trở thành lĩnh vực kinh tế trọng điểm của huyện. Cùng với đó, huyện tập trung giải quyết tốt khâu giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, tạo nguồn nhân lực chất lượng và kịp thời triển khai các cơ chế, chính sách của Nhà nước…tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư. Hàng năm, huyện tổ chức đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành sát đúng với thực tiễn phát triển của huyện. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, UBND các xã trong chỉ đạo thực hiện các dự án đồ án phát triển, cũng như thực hiện các chủ trương, chính sách và các quy định pháp luật về đầu tư phát triển CN.

Ngư dân Thuận Nam đầu tư tàu thuyền công suất lớn, thiết bị hiện đại để phát triển kinh tế biển. Ảnh: Văn Miên

Trong 5 năm qua, huyện đã huy động tổng vốn đầu tư xã hội đạt gần 19.223 tỷ đồng, thực hiện 50 dự án; bên cạnh đó, còn một số dự án, chương trình thực hiện từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do các địa phương thực hiện. Đặc biệt, với định hướng phát triển huyện Thuận Nam thành vùng trọng điểm về CN của tỉnh, những năm qua, tỉnh đã tiến hành thực hiện quy hoạch và xây dựng trên địa bàn huyện khu CN Phước Nam và Cà Ná; cụm CN Hiếu Thiện. Triển khai 20 vị trí điện mặt trời và 9 dự án điện gió, đến nay có 9 dự án điện mặt trời và 1 điện gió đã hoàn thành và phát điện tạo ra sản phẩm mới, giá trị mới. Các sản phẩm CN, tiểu thủ CN đã tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế-xã hội (KT-XH) huyện phát triển. Đến cuối nhiệm kỳ, có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Nhiều chỉ tiêu vượt cao, như tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 35.157,4 tỷ đồng, vượt 5,9%; tốc độ tăng trưởng 13,1%; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 239,9 tỷ đồng, vượt 59,9%; giải quyết việc làm cho lao động hơn 12.200 người, vượt 1,7%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 2,27%, vượt 0,27%; 4/8 xã hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; bình quân các xã đạt 15 tiêu chí trở lên, đạt 100% so kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất CN tăng trưởng bình quân 31,6%/năm; công tác hoàn thiện hạ tầng, kêu gọi đầu tư được đẩy mạnh, doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện hàng năm đều tăng cả về số lượng và quy mô; thu hút, triển khai nhiều dự án có tổng mức đầu tư lớn, tạo ra sản phẩm mới và thúc đấy phát triển KT-XH, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Một góc kết cấu hạ tầng ở Cà Ná (Thuận Nam) được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: Văn Nỷ

Cùng với những thành tựu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo đầu tư xây dựng, nâng cấp khá đồng bộ, diện mạo nông thôn từng bước khởi sắc, thay đổi theo hướng đô thị văn minh. Các loại hình dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, y tế... được đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị đã xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, tất cả vì sự phát triển của huyện.

Kỳ vọng nhiệm kỳ mới

Bám sát sự chỉ đạo và định hướng của Tỉnh, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện đề ra “Phấn đấu xây dựng Thuận Nam trở thành huyện trọng điểm CN phía Nam của tỉnh”, đây là nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển của huyện Thuận Nam.

Đồng chí Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho biết: Được tỉnh quan tâm xác định là khu vực CN phía Nam của tỉnh; với lợi thế là huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, CN năng lượng, năng lượng tái tạo, cảng biển và du lịch biển..., nhất là trong thời gian tới trên địa bàn huyện sẽ tiến hành khởi công xây dựng nhiều công trình quan trọng cấp quốc gia (triển khai dự án Điện khí và khí hóa lỏng LNG, Khu CN Cà Ná gắn với cảng biển nước sâu Cà Ná, dịch vụ logictics cảng biển…) sẽ là nhân tố mới và động lực quan trọng để phát triển địa phương trong những năm tiếp theo. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, thời gian đến địa phương tập trung tổ chức quán triệt Nghị quyết số 23/NQ-TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 113-KH/TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận và Chương trình hành động của Huyện ủy Thuận Nam về định hướng xây dựng chính sách phát triển CN quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp, hợp tác xã và Nhân dân trên địa bàn huyện. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Tỉnh và những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng cho việc phát triển mạnh mẽ ngành CN trong thời gian đến.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm CN, các doanh nghiệp sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các làng nghề vào sản xuất trong các khu, cụm CN tập trung. Dựa trên các cơ hội, tiềm năng mới (tuyến đường bộ ven biển, Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc-Nam, đường sắt Bắc-Nam…) để tập trung phát triển CN, cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, nông nghiệp sạch công nghệ cao, phát triển khai thác, nuôi trồng thủy hải sản, tạo đột phá về kinh tế biển; duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống tại các làng nghề, khơi mở các giá trị truyền thống và các tiềm năng riêng có. Đồng thời, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động; tạo động lực để doanh nghiệp, các doanh nhân mở rộng mô hình kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của huyện.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm cùng sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, tin rằng Thuận Nam sẽ nắm bắt, tranh thủ tốt thời cơ, vượt mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.