Xây tặng 22 Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về chỗ ở

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa trích Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh số tiền 500 triệu đồng, hỗ trợ xây tặng 10 Nhà Đại đoàn kết (trị giá 50 triệu đồng/nhà) cho các hộ nghèo thật sự khó khăn về chỗ ở.

Trong đó, phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ xây tặng 3 căn nhà cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân khó khăn về chỗ ở trên địa bàn PR-TC và huyện Ninh Hải với tổng số tiền 150 triệu đồng; hỗ trợ Mặt trận huyện Thuận Nam xây tặng 7 Nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo và người dân thật sự khó khăn về chỗ ở trên địa bàn xã Phước Ninh, với tổng số tiền 350 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa 5 nhà và xây mới 22 Nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thật sự khó khăn về chỗ ở, với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.