Sở Nội vụ thông báo Lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Nguyễn Văn Trường

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài chính, có tổng thời gian giữ chức vụ liên tục 20 năm 2 tháng. Cụ thể:

Quyền Chủ tịch và Chủ tịch UBND thị xã Phan Rang-Tháp Chàm: 6 năm (từ tháng 5-2000 đến tháng 5-2006);

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính: 14 năm 2 tháng (từ tháng 5-2006 đến tháng 6-2020).

Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với cá nhân nêu trên theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ email: phongqlns@ninhthuan.gov.vn) trong thời hạn 10 ngày làm việc ( kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.