Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam: Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Ngày 2-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng được lãnh đạo các cấp hội quan tâm và chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả cao như: phong trào thi đua " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 2 cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang và Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được đông đảo phụ nữ tham gia. Kết quả có 202 gương hội viên, phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực chăm sóc, nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế gia đình, làm tốt công tác nhân đạo từ thiện; 9/9 cơ sở hội xếp loại vững mạnh; 190 tập thể, 435 cá nhân được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và các phong trào thi đua do Hội Phụ nữ các cấp phát động...

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Thuận Nam tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Giai đoạn 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Nam tiếp tục tổ chức việc học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thi đua, khen thưởng; nhân rộng những điển hình, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp hội và hội viên về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, làm cơ sở cho việc vận dụng vào thực tiễn.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.