Hội nghị chuyên đề về Bảo trợ xã hội năm 2020

Vừa qua, tại tỉnh Nghệ An, Cục Bảo trợ xã hội tổ chức Hội nghị chuyên đề về Bảo trợ xã hội năm 2020. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố; Trung tâm Công tác xã hội, Bảo trợ xã hội; một số Bệnh viện, Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Báo cáo đánh giá đề án phát triển nghề công tác xã hội; chăm sóc sức khỏe tâm thần giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Triển khai nhiệm vụ quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phát triển dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người cao tuổi; Hoàn thiện các tài liệu kỷ thuật liên quan đến lĩnh vực trợ giúp xã hội. Hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Dự thảo đề cương chi tiết Nghị định, Luật công tác xã hội; Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21-10-2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trình Chính phủ ban hành trong thời gian đến.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, trong thời gian qua, công tác trợ giúp xã hội đã được tỉnh triển khai thực hiện một cách đồng bộ: Đã có hơn 20.000 đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng với kinh phí gần 100 tỷ đồng/năm; công tác cứu trợ đột xuất được thực hiện kịp thời vào dịp Tết nguyên đán, giáp hạt không sản xuất được do hạn trên địa bàn. Đề án về phát triển nghề công tác xã hội được quan tâm thực hiện; hiện nay gần 40 xã, phường, thị trấn có cộng tác viên công tác xã hội. Công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi thực hiện đúng quy định vào các dịp ngày Người cao tuổi Việt nam (6-6), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10); Trong năm 2019, đã có 5.048 cụ được chúc thọ, mừng thọ với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Các cơ sở trợ giúp xã hội công lập ngày càng được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu chăm sóc đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Qua hội nghị chuyên đề về bảo trợ xã hội năm 2020 do Cục Bảo trợ xã hội tổ chức đã giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh xác định được một số nhiệm vụ trọng tâm cần tham mưu cho UBND tỉnh về công tác bảo trợ xã hội, phát triển nghề công tác xã hội, quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn trong thời gian đến theo định hướng chung của Cục Bảo trợ xã hội sát với tình hình thực tế của địa phương.