Thông báo tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019

Thực hiện Thông báo số 666-TB/TU ngày 07/10/2019 của Thường trực tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019.

Ban Tổ chức tỉnh ủy đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019, cụ thể như sau:

“1. Hội đồng thi tuyển công chức thông báo Danh sách thí sinh tham gia dự thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019 (Danh sách này được niêm yết tại trụ sở làm việc của Ban Tổ chức tỉnh ủy).

2. Về địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức thi cụ thể:

2.1. Địa điểm thi: Tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận - số 168, đường 21/8, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

2.2. Thời gian thi: Trong 01 buổi sáng, ngày 11/7/2020 (Thứ Bảy); cụ thể:

+ Từ 07 giờ 15 phút đến 07 giờ 45 phút: Thí sinh vào phòng thi làm thủ tục dự thi.

+ Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút: Tiến hành thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (thời gian thi 180 phút).

Các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ về nội dung thông báo này, đề nghị liên hệ trực tiếp Ban Tổ chức tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức - Cán bộ) hoặc qua số điện thoại 0259.3827.410 để được hướng dẫn, giải quyết”.