Hiệu quả mô hình trường học an toàn trên địa bàn huyện Ninh Hải

Nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, chủ động phòng ngừa và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật trong học đường, huyện Ninh Hải đã triển khai mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy” (ANTT, TTATGT VÀ PCCC) tại các trường THCS, THPT và Cao đẳng trên địa bàn huyện.

Hơn một năm đi vào hoạt động, mô hình đã đạt được những hiệu quả nhất định, tạo môi trường học đường cho giáo viên, học sinh, sinh viên thi đua “dạy tốt, học tốt”, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cuối tháng 3-2019, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ninh Hải chọn Trường THCS Mai Thúc Loan, xã Xuân Hải làm điểm xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT, TTATGT và PCCC”. Đến tháng 10-2019, mô hình đã được nhân rộng và triển khai đối với 15/15 trường học trên địa bàn huyện, trong đó có 11 trường THCS, 3 trường THPT và 1 Trường Cao đẳng.

Để mô hình được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, Công an huyện Ninh Hải đã tham mưu Ban chỉ đạo huyện thành lập Tổ công tác hướng dẫn xây dựng mô hình tại các trường học. Theo đó, các nghị quyết, kế hoạch, quyết định thành lập Ban chỉ đạo nhà trường, Quy ước xây dựng mô hình “Đội xung kích nhà trường”, Quy chế phối hợp giữa Nhà trường với Công an xã và Ban Đại diện phụ huynh học sinh được ban hành theo đúng chức năng nhiệm vụ cụ thể và nội dung sát hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng mô hình đạt hiệu quả được Ban chỉ đạo nhà trường xác định đó là công tác tuyên truyền. Theo đó, lãnh đạo, Ban chỉ đạo nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng, tạo sức lan tỏa cao như: tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung quy chế, quy ước của mô hình; ký kết các bản đăng ký xây dựng trường học an toàn về ANTT theo quy định; đồng thời, phối hợp với Công an huyện và các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật trong trường học; tổ chức 12 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, công tác phòng, chống tội phạm, ma túy cho gần 7.000 lượt học sinh và giáo viên; tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở, bảo vệ an toàn trường học,.. Bên cạnh công tác tuyên truyền của nhà trường thì vai trò và trách nhiệm của Hội Phụ huynh học sinh, Đội xung kích nhà trường, lực lượng Công an cũng được thể hiện rõ nét. Hội đã phối hợp rà soát, lập hồ sơ xử lý 3 vụ việc, 9 đối tượng bên ngoài có hành vi gây mất ANTT trong khu vực trường học, đe dọa, rủ rê, lôi kéo học sinh vi phạm pháp luật; việc trao đổi thông tin bằng điện thoại, ứng dụng zalo giữa Ban Chỉ đạo nhà trường và Hội Phụ huynh học sinh diễn ra thường xuyên, qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, có biện pháp quản lý, giáo dục học sinh hợp lý, không để các em có những hành vi vi phạm pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến quá trình học tập.

Qua hơn một năm triển khai thực hiện mô hình tại các trường học trên địa bàn huyện Ninh Hải, tình hình chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng học tập của các em cũng được nâng lên. Năm học 2019-2020, tại các trường triển khai mô hình chỉ có 5 trường họp vi phạm các nội quy, quy định trong trường học; 10 trường hợp vi phạm TTATGT không có học sinh sử dụng trái phép chất ma túy, các chất gây nghiện và các tệ nạn xã hội khác.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo các trường THCS, THPT, Cao đẳng trên địa bàn huyện Ninh Hải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để việc triển khai xây dựng mô hình “Trường học an toàn về an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy” thiết thực, hiệu quả hơn nữa; phối hợp tích cực với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện duy trì và phát triển mô hình; đặc biệt là tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hướng dẫn các kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những mối nguy hiểm,..; tăng cường xây dựng kỷ cương nền nếp trong trường học, thường xuyên thông tin giữa nhà trường và phụ huynh. Qua đó, góp phần ổn định trật tự an toàn trường học trên địa bàn huyện, không để xảy ra các hoạt động gây rối, tụ tập băng nhóm, bạo lực học đường, học sinh mắc tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông.