Báo cáo nhanh: Báo cáo công tác phòng, chống dịch do COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/6 đến ngày 27/6/2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Báo cáo nhanh số 201/BC-BCĐ, ngày 1 tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch do COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/6 đến ngày 27/6/2020.