Tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc sức khỏe tâm thần

Từ ngày 1 đến 3-7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Bảo trợ Xã hội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc sức khỏe tâm thần theo Đề án 1215 cho 100 cán bộ ngành Y tế, CTV công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn các học viên được tiếp cận các chuyên đề gồm: Tổng quan về tiếp cận trong can thiệp vấn đề sức khỏe tâm trí và rối loạn tâm thần; công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần và trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong chăm sóc cho người khuyết tật về trí tuệ, thần kinh, tâm thần…Qua đó giúp học viên nắm vững các kiến thức, kỹ năng truyền thông, từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều trị, bảo vệ và chăm sóc bệnh nhân tâm thần, rối loạn tâm trí cho đối tượng khuyết tật về thần kinh, tâm thần trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc sức khỏe tâm thần.