Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Ngày 30-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự khu vực 53 tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho 150 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh được quán triệt, phổ biến, học tập các chuyên đề của Luật Dân quân tự vệ sửa đổi năm 2019; một số nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; tình hình vi phạm, tội phạm và các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật.. qua đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ rệt về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.