Bổ sung 7.598 ha diện tích gieo trồng vụ hè - thu 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2230/UBND-KTTH về việc thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất vụ hè - thu năm 2020.

Theo đó, diện tích gieo trồng bổ sung 7.598,4 ha (lúa 6.968,1 ha, màu 203,1 ha, thủy sản 427,2 ha), nâng tổng diện tích gieo trồng vụ hè - thu 2020 lên 24.748,8 ha. Việc bổ diện tích gieo trồng dựa vào tình hình thực tế thời gian qua trên địa bàn tỉnh có mưa, lượng nước ở các hồ, đập được cải thiện và sau khi đã cân đối nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các ngành kinh tế trọng điểm.

Nông dân xã Phước Hải (Ninh Phước) xuống giống vụ Hè-Thu. Ảnh Văn Nỷ

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung trên đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục theo dõi tình hình khí hậu, thời tiết, lượng mưa thời gian tới; đồng thời, thường xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thống nhất kế hoạch cấp nước từ nay đến cuối năm 2020 để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, phù hợp với từng thời điểm. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với lịch sản xuất cụ thể từng khu vực, xứ đồng. Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, khuyến cáo Nhân dân tổ chức xuống giống tập trung, đồng loạt, dứt điểm từng khu vực, xứ đồng đúng lịch thời vụ.