Hoạt động các ngành, địa phương

* Theo báo cáo của Cục Thống kê, vốn đầu tư phát triển thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020 trên toàn tỉnh đạt 18.349,3 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Khu vực nhà nước đạt 1.133,8 tỷ đồng, chiếm 6,2% tổng vốn và giảm 6,1% (trong đó vốn nhà nước Trung ương quản lý: 629,8 tỷ đồng, tăng 7,4%, vốn nhà nước địa phương: 504 tỷ đồng, giảm 18,9%. Khu vực ngoài nhà nước đạt 16.208,1 tỷ đồng, chiếm 88,3% và tăng 37,3 %. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.007,4 tỷ đồng, chiếm 5,5% và giảm 71,1% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 tăng chủ yếu do nguồn đầu tư doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời đã tác động đưa 6 tháng đầu năm 2020 tăng 37,3% (giá trị tăng tương ứng: 4.406 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động trong lĩnh vực Điện mặt trời tác động tích cực đến việc tăng nguồn vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, ước đến cuối tháng 6-2020, nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 15.600 tỷ đồng, giảm 48 tỷ đồng, giảm 0,31% so với cuối năm 2019, bằng 89% kế hoạch năm 2020. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư đạt 11.155 tỷ đồng, chiếm 71,51% trong tổng nguồn huy động, tăng 474 tỷ đồng; tiền gửi các tổ chức kinh tế đạt đạt 4.180 tỷ đồng, chiếm 26,79%, giảm 531tỷ đồng, giảm 11,27%. Tổng dư nợ tín dụng ước thực hiện đến ngày 30-6 đạt 25.550 tỷ đồng, tăng trên 1.000 tỷ đồng, tăng 4,08% so với cuối năm 2019, bằng 88,2% kế hoạch. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 12.750 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,9% trong tổng dư nợ, tăng 478 tỷ đồng; dư nợ trung, dài hạn đạt 12.800 tỷ đồng, chiếm 50,1%, tăng 524 tỷ đồng

* Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh đoàn đã tổ chức 415 đợt tuyên truyền về chính sách, pháp luật, thu hút 16.371 lượt đoàn viên-thanh niên tham gia; 32 đợt tuyên truyền về biển, đảo thu hút hơn 1580 đoàn viên-thanh niên; biểu dương, khen thưởng 14 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID-19; 5 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Tháng Thanh niên 2020. Tham gia viết trên 290 tin, bài trên trang mạng xã hội “ Ninh Thuận ngày mới” của Tỉnh đoàn, với nội dung tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương, với hơn 1 triệu lượt người tương tác; treo hơn 167 băng-rôn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.