Hiệu quả Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” tại Ninh Thuận

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng Thế giới tài trợ hướng đến 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, dự kiến được thực hiện từ năm 2016 đến 2020. Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quản chủ quản đề xuất, với sự phối hợp tham gia của các cơ quan: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Tại Ninh Thuận, chương trình được tài trợ với tổng số vốn 10,283,000 USD; do UBND tỉnh là cơ quan chủ quản và Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước là cơ quan thường trực. Dự án nhắm đến cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững tới nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 6 huyện: Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam và Bác Ái với các hạng mục đầu tư công trình trong Hợp phần cấp nước nông thôn như sau: Hệ thống cấp nước Sơn Hải; hệ thống cấp nước Phước Bình; bổ sung nguồn hệ thống cấp nước Mỹ Tường; mở rộng hệ thống cấp nước tạo nguồn dọc kênh Bắc cấp nước thô cho hệ thống cấp nước Phước Trung; hệ thống cấp nước tạo nguồn kênh Nam – Phước Dinh và mở rộng các tuyến ống nhánh khu vực 4 xã Phước Hữu, Phước Hải, Phước Hậu và Phước Thái. Sau khi hoàn tất công trình có khoảng 14.700 hộ gia đình được đấu nối nước; cấp nước và xây nhà vệ sinh cho 74 trường học.

Chương trình thể hiện sự quan tâm của chính phủ Việt Nam đến nhu cầu sinh hoạt và sức khỏe, vệ sinh của người dân, đặc biệt các địa phương vùng hạn và dân tộc thiểu số. Vì vậy, chương trình cũng mong muốn nhận được sự quan tâm tích cực từ phía chính quyền địa phương và người dân tại các xã triển khai dự án.

Để đảm bảo tính bền vững của Dự án và công trình vận hành xuyên suốt, người dân lưu ý: Nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công cộng; nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại công trình khai thác, xử lý nước, mạng lưới đường ống và các công trình phụ trợ; không chăn thả gia súc xung quanh khu vực hệ thống cấp nước; không tự ý khóa hoặc điều chỉnh các thiết bị đo đếm nước; nghiêm cấm mọi hành vi trộm cắp nước; không gây ô nhiễm nguồn nước; sử dụng nước tiết kiệm.

Bảo vệ nguồn nước và bảo vệ công trình hệ thống cấp nước chính là bảo vệ chất lượng cuộc sống của chính chúng ta hôm nay!