Các hành vi vi phạm pháp luật được xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Ở bất cứ quốc gia nào, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý. Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền. Tại Việt Nam, các hành vi vi phạm pháp luật được xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga

             Ngày 9-4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam đối với những nhận xét về Việt Nam nêu trong các báo cáo nhân quyền năm 2010 của Bộ Ngoại giao Anh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tuyên bố mới đây của Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam liên quan đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:

        Tại Việt Nam, các quyền tự do cơ bản của người dân được quy định cụ thể trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật và được đảm bảo trên thực tế.

         Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc đảm bảo quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Người dân Việt Nam tham gia đầy đủ và tích cực vào mọi mặt của đời sống xã hội. Quyền con người được đảm bảo và phát huy là nhân tố quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, đưa đến thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

        Ở bất cứ quốc gia nào, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý. Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền. Tại Việt Nam, các hành vi vi phạm pháp luật được xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị.

         Trên tinh thần hợp tác, nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, Việt Nam đã đối thoại với các đối tác khác nhau, trong đó có Hoa Kỳ, Anh và Liên minh Châu Âu về những vấn đề cùng quan tâm.

           Tuy nhiên, đáng tiếc là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Anh, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và một vài tổ chức đã có những nhận xét thiếu khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch, không phản ánh chính xác tình hình và có những ý kiến can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Nguồn www.chinhphu.vn