Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 25-6, Đảng bộ huyện Bác Ái long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là Đại hội Đảng bộ huyện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy và 200 đại biểu đại diện cho hơn 1.300 đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương- Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Bác Ái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy đoàn kết toàn dân; tích cực phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực xã hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đều đạt, vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: V.M

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Bác Ái tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tranh thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển văn hóa, du lịch; tích cực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đảm bảo quốc phòng-an ninh; xây dựng huyện Bác Ái thành không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Raglai.

Trên cơ sở đó Đảng bộ đề ra 3 nhiệm vụ đột phá, đó là: Tổ chức lại sản xuất theo hướng dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng lớn, triển khai thí điểm tích tụ ruộng đất theo hướng liên kết nhà nông-tổ liên kết, HTX, phát triển nông nghiệp hữu cơ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển, trọng tâm là đổi mới tư duy, phát huy ý chí tự chủ, tự lực vươn lên của nhân dân. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội; thu hút, đầu tư phát triển năng lượng tái tạo; phát triển du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng bền vững, giải quyết việc làm tại chỗ.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Miên

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bác Ái đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ và nhân dân trong huyện cần xác định phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Để thực hiện mục tiêu này, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và Nhân dân trong huyện cần bám sát định hướng, chủ trương, chính sách của Trung ương và định hướng phát triển của tỉnh; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, vượt khó để sớm đưa huyện Bác Ái phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự Đại hội tham quan triển lãm các sản phẩm nông nghiệp của huyện Bác Ái.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là Nghị quyết 30a của Chính phủ; chú trọng hơn nữa việc phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển; quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, xây dựng huyện Bác Ái trở thành địa phương có không gian văn hóa mang đậm nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Raglai trong sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc. Đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bác Ái khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bác Ái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày (ngày 24, 25 và 26-6). Báo Ninh Thuận tiếp tục đưa tin về kết quả đại hội trong số báo tiếp theo.