Công văn của UBND tỉnh: Triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Công văn số 2221/UBND-VXNV, ngày 23 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới.