Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) địa phương của tỉnh đạt được nhiều thành tựu vững chắc. Song song với nhiệm vụ chính trị trung tâm, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh còn để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng những việc làm thiết thực, tạo được niềm tin tốt trong xã hội, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân-dân, giữ vững và phát huy mạnh mẽ truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, trong 5 năm qua, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng LLVT địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QP địa phương toàn diện trên các mặt. Nhiệm kỳ qua cũng là thời điểm Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung vào các khâu đột phá, chỉ đạo đổi mới cách làm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN), giáo dục quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các địa phương và các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN, xây dựng KVPT tỉnh, huyện, xây dựng cơ quan quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đề án tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV); xây dựng trung đội dân quân thường trực tại các xã, phường trọng điểm. Công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội, quy tập hài cốt liệt sĩ, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” luôn được quan tâm.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia phòng, chống lũ lụt.

Cùng với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, LLVT từ tỉnh đến cơ sở luôn chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương về công tác dân vận trong tình hình mới; tích cực tham gia “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”, gắn với thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”. Tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh ở vùng dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, góp phần giữ vững ổn định ANCT, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố QP-AN. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, LLVT tỉnh đã tổ chức cấp phát thuốc cho 2.958 lượt đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa kết hợp thăm tặng 10.646 phần quà với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 15 học sinh nghèo hiếu học, với số tiền hỗ trợ 1.000.000đ/em/năm; tham gia xây dựng nông thôn mới với 4.228 ngày công/1.898 lượt CB, CS; xây dựng 8 nhà tình nghĩa và 3 nhà đồng đội hỗ trợ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm nêu trên đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, nâng cao tiềm lực chính trị tinh thần, thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” của Quân ủy Trung ương với nhiều cách làm mới, hiệu quả, qua đó nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh cũng có nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện 3 khâu đột phá về: tổ chức biên chế, huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Công tác tuyển quân đi vào nền nếp; công tác xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên (DBĐV) thường xuyên được quan tâm; chất lượng chính trị, trình độ kỹ chiến thuật không ngừng được nâng lên, đảm bảo thực hiện tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Lưu Xuân Phương, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Trong điều kiện tình hình mới, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh luôn giữ vững mục tiêu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để LLVT thật sự là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV bảo đảm có số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Do đó, trong bất kỳ tình huống nào, LLVT tỉnh phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; phải nắm vững quan điểm, đường lối QS, QP của Đảng trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mệnh lệnh của cấp trên; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân trong KVPT tỉnh ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy xa, đặc biệt là góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hơn lúc nào hết, LLVT tỉnh phải luôn nêu cao truyền thống cách mạng, quán triệt tốt yêu cầu nhiệm vụ trên giao, nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện, phấn đấu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.