Que thử phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trong 5 phút

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc phát triển công nghệ phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trên nông sản gồm que thử và phần mềm đọc kết quả trên điện thoại.

Các nhà khoa học Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể nhận diện các loại thuốc trừ sâu như imidacloprid, acetamiprid, chlorpyrifos, có thể nhận biết hình ảnh. Người dùng chỉ cần chụp ảnh và khai báo thông tin về nông sản, kết quả được hiển thị sau 5 phút.

Theo giáo sư Wang Jing, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật và Tiêu chuẩn chất lượng Nông sản, trưởng nhóm nghiên cứu, công nghệ này có phương pháp phân tích hợp chất tích hợp nhận biết bằng hình ảnh nhờ trí tuệ nhân tạo, IoT. Hệ thống triển khai các thuật toán nhận dạng hình ảnh bằng trí tuệ nhận tạo có khả năng phân tích và đánh giá kết quả.

N.M (Theo congnghe.vn)