Nghề báo

Làm báo cần có chữ Tâm

Nghiêng về điều hay lẽ phải

Và có tấm lòng nhân ái

Yêu thương, độ lượng với Người.

Ngòi viết sáng tựa mặt trời

Vững vàng dù trong gian khó

Chữ Nghĩa, chữ Tình cháy đỏ

Thắp trong cuộc sống đời thường.

Một nghề thắm đẫm sắc - hương

Đủ để hồn ta kiêu hãnh…