Tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững năm 2020

Ngày 12-6, Tổng Đội Thanh niên xung phong phối hợp với huyện Đoàn Bác Ái tổ chức chương trình “Tuổi trẻ đồng hành cùng hộ dân thoát nghèo bền vững” năm 2020.

Tại chương trình, Tổng đội Thanh niên xung phong đã trao quyết định về việc hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ kinh phí cho 4 hộ dân trong vùng dự án và tặng mỗi hộ thêm 20 cây mít giống siêu trái. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho hộ dân, thanh niên trong vùng dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại an tâm phát triển sản xuất, tăng thu nhập và từng bước ổn định, nâng cao đời sống vật chất thực hiện được mục tiêu thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã hỗ trợ cho 4 hộ dân, mỗi hộ 1.000.000 đồng, với mong muốn được chung tay góp sức nhằm chia sẻ, giúp đỡ các hộ dân, thanh niên tại Làng thanh niên lập nghiệp Phước Đại.