Ninh Phước phát triển giao thông nông thôn

Trong những năm qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Ninh Phước đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT). Qua đó, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển.

Hàng năm, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã chủ động trong việc kêu gọi, huy động, thu hút nguồn vốn của các doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân để triển khai thực hiện. Từ năm 2010 đến nay, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt 2.304 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách đầu tư trực tiếp từ chương trình NTM 185,7 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 202,5 tỷ đồng; vốn vay tín dụng 1.381 tỷ đồng; vốn huy động doanh nghiệp, HTX và các tổ chức kinh tế khác 307,2 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 118,1 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này, huyện đã đầu tư làm mới, cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông liên xã với chiều dài 57 km; bê tông trên 102 km đường trục thôn, bê tông 118 km đường ngõ xóm. Đến nay, 100% xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã. Các tuyến đường đã tạo thành mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh, liên hoàn, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong và ngoài huyện.

Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Phước Hải (Ninh Phước) được đầu tư, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện.

Phát triển GTNT trên địa bàn huyện Ninh Phước còn góp phần giúp các xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Điển hình như xã Phước Hải, trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ còn nhiều khó khăn, nhưng xã đã chủ động trong việc huy động sức dân để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn. Đồng chí Huỳnh Thanh Huy Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải, cho biết: Những năm trước đây, trên địa bàn xã chủ yếu là đường đất, lầy lội vào mùa mưa, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên, khi bắt tay vào triển khai xây dựng NTM, địa phương xác định làm đường giao thông là một trong yếu tố quyết định đến sự phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, xã tập trung huy động nguồn lực, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiêu chí này. Từ sự đồng thuận, người dân đã hiến đất, đóng góp ngày công và tiền để cứng hóa từng tuyến đường giao thông, nên nhiều tuyến đường trên địa bàn đã được mở rộng. Đến nay, trên địa bàn xã đã cứng hóa được nhiều tuyến đường, với chiều dài 23 km. Các tuyến đường sau khi được hoàn thành đưa vào sử dụng giúp bà con vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận tiện hơn.

Đồng chí Trương Thanh Đạm, Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Ninh Phước, cho biết: Để từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng GTNT trên địa bàn, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, trong thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát, lập phương án và đề xuất các tuyến đường ưu tiên đầu tư; thực hiện bê tông hóa các tuyến đường GTNT ở các xã, thị trấn. Đồng thời, bố trí kinh phí bảo trì, duy tu, khắc phục các tuyến đường xuống cấp nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, đi lại của nhân dân được thuận tiện hơn.