Quyết định của UBND tỉnh: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuân.