Còn nhớ em không?

Hỏi nè - còn nhớ em không?

Buổi đầu tiên ấy nhuộm hồng giấc mơ

Êm đềm như cánh võng đưa

Lời yêu anh ngỏ nhưng chưa biết gì…

Thế là qua tuổi xuân thì

Thời gian không đợi nó đi mất rồi

Ngoảnh nhìn về phía xa xôi

Thấy toàn mây trắng nhẹ trôi bềnh bồng.

Hỏi nè – còn nhớ em không?