Niềm vui miền hạ

Miền hạ ơi! Đã bao mùa nắng lửa 

Nước cạn nguồn mặn xâm thực tràn sông 

Mắt mẹ ngước cầu mưa khơi dòng chảy 

Lưng cha còng ngăn mặn ngập ngày đêm. 

Áo nâu đẫm mồ hôi tay muối chát

Lúa trổ đòng ngơ ngác cháy bờ vai

Giếng em tắm ngày xưa không còn mát

Đôi bờ sông bìm bịp rúc đêm dài.

Đập ngăn mặn vươn cao trên miền hạ

Nối bờ vui đưa nước ngọt tràn về 

Đất tươi tốt ươm mầm xanh hoa lá

Sông Dinh hiền hòa bên phố thị làng quê. 

Vui lắm từ nay mùa vàng tươi rực rỡ 

Ta cùng nhau chung khúc hát ân tình 

Cuộc sống trào dâng trên quê mình đổi mới 

Ninh Thuận đón mừng Đập ngăn mặn sông Dinh.