Đại hội Đảng bộ xã Phước Hải, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 1-6, Đảng bộ xã Phước Hải (Ninh Phước) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phước Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả khả quan. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, phát huy tiềm năng lợi thế; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,35%; thu ngân sách đạt trên 3,8 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục chuyển biến rõ nét; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ. Diện mạo nông thôn mới từng bước được khởi sắc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác  xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Phước Hải đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế-xã hội; tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; bảo đảm quốc phòng-an ninh; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1-1,2%; kết nạp 35 đảng viên mới…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu 12 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.