Đại hội Đảng bộ xã An Hải lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 29-5, Đảng bộ xã An Hải (Ninh Phước) tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã An Hải đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tổng giá trị các ngành sản xuất bình quân hàng năm đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 1,54 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - thương mại - dịch vụ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 6.104 tỷ đồng, tăng 131 % so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,4 triệu đồng/năm. Lĩnh vực giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã An Hải lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã An Hải đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung huy động mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu, thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 2-2,5%; kết nạp 30 đảng viên mới, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu 14 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.