Tập huấn, hướng dẫn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm đặc thù

Ngày 29-5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Smartlife tổ chức tập huấn, hướng dẫn áp dụng nhật ký sản xuất và phương pháp quản lý tem truy xuất nguồn gốc 12 sản phẩm đặc thù cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị quản lý sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức cơ bản như: Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập tài khoản; tạo thông tin ruộng vườn; tạo danh sách công việc cần làm; tạo vật tư, thiết bị; tạo thông tin sản phẩm sau thu hoạch; tạo danh sách mùa vụ; tạo thông tin đối tác; liên kết dữ liệu với truy xuất nguồn gốc sản phẩm...Thông qua buổi tập huấn, hướng dẫn giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị quản lý sản phẩm đặc thù nắm vững các kỹ năng để áp dụng vào quy trình sản xuất, sau thu hoạch và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm đặc thù.

Các đại biểu dự tập huấn, hướng dẫn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm đặc thù.