Đại hội Đảng bộ xã Nhơn Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 29-5, Đảng bộ xã Nhơn Sơn tổ chức đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nhơn Sơn đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra trên nhiều lĩnh vực. Kết quả, có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; trong đó, kinh tế 4/4 chỉ tiêu; văn hóa-xã hội 9/10 chỉ tiêu; quốc phòng-an ninh 2/ 2 chỉ tiêu và xây dựng Đảng 3/3 chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 36/35 đảng viên mới, đạt 103% chỉ tiêu giao.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhơn Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mặt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Nhơn Sơn đề ra chỉ tiêu: Tổng trị giá trị sản xuất đạt 2.838 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 100% chỉ tiêu trên giao; giải quyết việc làm trên 300 lượt lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 0,5%-0,8%; giữ vững chuẩn quốc gia về y tế và nâng cao chất lượng 10/10 thôn văn hóa, xây dựng xã đạt vững mạnh về quốc phòng-an ninh; kết nạp từ 30 - 35 đảng viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và bầu 22 đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên.