Có 84% trường tiểu học lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Cánh diều”

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT (Thông tư 01) ngày 30-1-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Quyết định số 383/QĐ-UBND (Quyết định 383) ngày 20-3-2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, đến nay các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 44% trường lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, 40% các trường chọn bộ sách “Cánh diều”, 11% các trường chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo”, 2% chọn bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực”, 3% các trường chọn bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”. Cô giáo Phạm Thị Mai Chi, Hiệu trưởng Trường TH Phước Khánh (Ninh Phước), cho biết: Thực hiện Thông tư 01 của Bộ GD&ĐT và dựa trên các tiêu chí lựa chọn SGK theo Quyết định số 383 của UBND tỉnh, nhà trường đã phổ biến, hướng dẫn và cho giáo viên tiếp cận với 5 bộ SGK lớp 1, sau đó thành lập Hội đồng lựa chọn SGK của trường, gồm các thành viên là Ban Giám hiệu nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy lớp 1, đại diện cha mẹ học sinh. Sau khi nghiên cứu, thảo luận, đánh giá, giáo viên các tổ chuyên môn bỏ phiếu kín lựa chọn SGK theo tiêu chí của tỉnh. Các tổ chuyên môn tổng hợp kết quả SGK được lựa chọn báo cáo Hội đồng. Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá một lần nữa và tiến hành bỏ phiếu lần 2. Bộ sách được Hội đồng trường bỏ phiếu chọn là “Kết nối tri thức với cuộc sống” vì bộ sách này đảm bảo 2 tiêu chí theo Quyết định 383 của UBND tỉnh (phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy và học của trường) và giá thành bộ sách này cũng thấp hơn các bộ sách khác.

Giờ học tiếng Anh của học sinh lớp 1A, Trường TH Phước Khánh (Ninh Phước).

Theo Thông tư 01 của Bộ GD&ĐT, Hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục phổ thông do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập. Mỗi trường thành lập một hội đồng. Theo Sở GD&ĐT, tỉnh ta có 148 hội đồng/148 cơ sở giáo dục với đội ngũ cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy lớp 1 và cha mẹ học sinh tham dự. Các Hội đồng thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng, của từng thành viên hội đồng; làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch và thực hiện tốt quy trình lựa chọn SGK theo Thông tư 01.

Trước đó, để các trường triển khai khoa học, đúng quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 383; phối hợp với các Nhà xuất bản tổ chức hội thảo giới thiệu 39 SGK lớp 1 cho gần 350 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tiểu học; tổ chức triển khai Thông tư 01 và ban hành công văn, tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các phòng GD&ĐT lựa chọn SGK lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông 2018… Đồng chí Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Các trường học được trao quyền thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 áp dụng cho năm học 2020-2021. Dù chọn bộ sách nào thì chất lượng chương trình đều được đảm bảo vì các bộ sách này đã được Hội đồng của Bộ GD&ĐT thẩm định và Sở GD&ĐT hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả.

Sau khi có kết quả lựa chọn SGK, Sở GD&ĐT đã có phương án cung cấp SGK lớp 1 để đảm bảo nhà trường và học sinh có đủ SGK kịp thời cho năm học 2020-2021. Trong thời gian tới, Sở cũng sẽ phối hợp với các Nhà xuất bản có SGK được lựa chọn tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng SGK cho năm học 2020-2021.