Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 5-2020

Ngày 28-5, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực và các ban HĐND tỉnh tháng 5; kết quả rà soát, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019; kết quả khảo sát việc phòng, chống hạn, dịch COVID-19 và thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội. Dự họp có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong tháng 5, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và chương trình công tác đề ra. Trong đó, tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khoá X; khẩn trương giải quyết nhiệm vụ cấp bách của tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai; giám sát theo dõi, đôn đốc công tác phòng, chống hạn, dịch COVID-19 và thực hiện các chính sách hỗ trợ Nhân dân theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; duy trì tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; phối hợp kịp thời, chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, các nội dung Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao theo thẩm quyền...

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: P.L

Đối với việc tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khoá X được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, trả lời đầy đủ kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; số kiến nghị trả lời đúng hạn chiếm tỷ lệ cao. Nội dung văn bản trả lời tập trung vào những vấn đề cử tri kiến nghị; giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm. Công tác phối hợp tiếp thu, giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được đổi mới theo hướng tích cực. Tuy vậy, kiến nghị của cử tri về bồi thường cho các hộ dân do thi công tuyến Quốc lộ 1A làm nứt nhà dân tại các kỳ họp trước giải quyết chưa dứt điểm.

Đối với công tác phòng, chống hạn, qua khảo sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh cho thấy việc cấp nước đô thị cơ bản đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt ổn định cho hơn 61.768 hộ/285.789 nhân khẩu trong thời điểm hiện tại và thời gian đến; cấp nước sinh hoạt nông thôn thông qua 40 hệ thống cấp nước sinh hoạt, đến nay cơ bản cung cấp ổn định cho 75.000 hộ/356.985 nhân khẩu. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5-2020 đến nay trên địa bàn tỉnh có 180 hộ/703 nhân khẩu khó khăn về nước sinh hoạt đã được chính quyền địa phương và các đơn vị hiệp đồng chở nước cung cấp đảm bảo đầy đủ kịp thời. Về nước uống cho chăn nuôi và phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm đến nay cơ bản ổn định. Việc sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, chủ động, đảm bảo được diện tích sản xuất nằm trong kế hoạch. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát. Công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai nghiêm túc. Tuy vậy, tiến độ thi công một số công trình phục vụ chống hạn do Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh làm chủ đầu tư còn chậm so với yêu cầu, kế hoạch; công tác phòng, chống cháy rừng tuy được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ song vẫn xảy ra các điểm cháy rừng… Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND các huyện, xã trong tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch theo quy định; tổ chức, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định; đến nay đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ đợt 1 cho 4 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội) và đang tiếp tục rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng còn lại.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm các nội dung nêu trên và đề xuất, kiến nghị những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động trong tháng. Đồng chí đề nghị Thường trực và các ban HĐND tỉnh rút kinh nghiệm, phối hợp, chuẩn bị tốt hơn nội dung các kỳ họp; các cấp, các ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, hạn hán, ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi; linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh phát triển các nhóm ngành công nghiệp, xây dựng, năng lượng; UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các công trình phục vụ chống hạn chậm nhất trong tháng 7. Đối với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng chí đề nghị không để người dân bị thiếu đói; tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, chậm nhất giữa tháng 6 tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại.