Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên

Ngày 28-5, UBND tỉnh đã có Công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố cần chỉ đạo ngay tất cả các cơ sở GD&ĐT chủ động kiểm tra, cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ… nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, nội dung chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về môi trường giáo dục an toàn, về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên, học viên.