Đảng ủy quân sự tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Ngày 27-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy quân sự tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Thường xuyên nắm chắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tình hình tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và sự chỉ đạo của cấp trên. Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy tổ chức đảng đã kiểm tra 96 lượt tổ chức đảng và 381 lượt đảng viên; Đảng ủy quân sự các huyện, thành phố phối hợp với đảng ủy các xã, phường, thị trấn kiểm tra 36 chi bộ quân sự về chấp hành nghị quyết, nguyên tắc, công tác xây dựng Đảng và phẩm chất đạo đức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Điều lệ Đảng, các quy định, quyết định của trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo. Ủy ban kiểm tra các cấp tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Điều 32 Điều lệ Đảng; tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.