Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Ngày 27-5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025, với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, Quyết thắng.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thường xuyên củng cố, giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất nội bộ; giữ vững mối đoàn kết quân – dân; phát huy vai trò của người đứng đầu, tiên phong, mẫu mực, trách nhiệm trong công việc.

Các đơn vị ký kết thi đua tại lễ phát động.

Tích cực, chủ động nghiên cứu, không ngừng đưa ra ý tưởng mới, cách làm hay, giải pháp đột phá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 100% cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức phấn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.