Tập trung ứng phó nắng nóng, hạn và xâm nhập mặn

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về việc khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 601/CĐ-TTg ngày 21-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt các nội dung tại Công điện số 601/CĐ-TTg, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh thời gian qua với tinh thần chủ động, cấp bách, quyết liệt, hiệu quả, kiên quyết “Không để người dân thiếu nước sinh hoạt, thiếu đói, phát sinh dịch bệnh; quản lý, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; chăm sóc, bảo vệ và hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra; trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm kê, đánh giá nguồn nước trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi trên địa bàn, tính toán cân bằng nước để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng nước, phòng, chống hạn hán, trước hết ưu tiên nguồn nước cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc và các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, nước tưới cho cây trồng lâu năm, các vùng đã sản xuất; rà soát, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch vận hành cụ thể từng hệ thống thủy lợi, hồ chứa thủy lợi đảm bảo hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; chủ động thực hiện giải pháp cung cấp nước, không để thiếu nước cho sinh hoạt, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, nhất là đối với vùng núi cao, vùng ven biển thường xuyên xảy ra thiếu nước sinh hoạt; căn cứ tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước, tiếp tục rà soát, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp theo hướng chuyển đổi diện tích trồng lúa ở vùng hạn hán, chưa bảo đảm cấp nước sang cây trồng cạn tiết kiệm nước, có hiệu quả kinh tế cao hơn...

Công trình hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tích nước, cung cấp nước cho hạ lưu góp phần ứng phó hạn. Ảnh: Văn Nỷ

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô…