Họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 25-5, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Sau khi nghe cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp về phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo tình triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về tình hình phòng, chống dịch trong các cơ sở lưu trú và các biện pháp kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, kết hợp với việc đẩy mạnh phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế và phòng, chống hạn; theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch trong nước và thế giới để chủ động ứng phó cho phù hợp. Các cơ quan chức năng và địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là về dịch; ngành Y tế cần tiếp tục duy trì công tác trực phòng, chống dịch đồng thời phát huy đội phản ứng nhanh ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, đồng chí đề nghị cần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong trường học vừa phải đảm bảo chất lượng dạy và học, đặc biệt là chuẩn bị tốt công tác thi vào lớp 10 và kỳ thi THPT trong thời gian tới, bên cạnh đó cần có biện pháp để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ở vùng khó khăn và vùng ven biển. Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các địa phương tiếp tục rà soát, hậu kiểm chặt chẽ, kỹ lưỡng, công khai, minh bạch việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch COVID-19; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách du lịch quốc tế khi Chính phủ cho phép mở cửa; đồng thời triển khai các biện pháp để kích cầu du lịch nội địa trong thời gian tới.