Cây xanh che khuất đèn tín hiệu giao thông

Đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) bị cây xanh che khuất, khiến người tham gia giao thông bị động, bất ngờ. Đề nghị ngành chức năng cắt tỉa cành cây để không che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) bị cây xanh che khuất.