Thuận Nam: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 6-2020

Ngày 22-5, UBND huyện Thuận Nam tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 5; triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2020.

Trong tháng 5, tình hình kinh tế-xã hội của huyện duy trì ổn định; giá trị sản xuất khu vực cá thể trong tháng ước đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn trong tháng ước đạt 5 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm là 22,3 tỷ đồng, đạt 37% dự toán HĐND huyện giao, đạt 39% dự toán tỉnh giao. Đến nay đã hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với tổng số tiền trên 9,3 tỷ đồng. Trong tháng đã giải quyết việc làm mới cho 109 lao động; các địa phương đã chủ động trong công tác phòng chống hạn; tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ; công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đất đai, trật tự xây dựng cơ bản được kiểm soát; công tác quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm…

Toàn cảnh cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 6-2020 của huyện Thuận Nam.

Tháng 6-2020, UBND huyện tập trung hoàn thành Đại đội chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt các giải pháp vừa khắc phục hậu quả do dịch bệnh COVID-19 tác động, ứng phó hiệu quả với hạn; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt kết quả. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, tổ chức các đợt truy quét tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở.