Hương lúa miền cao

Núi đồi xưa trắng bạc

Bắp trổ cờ khô khát

Người đi hanh nắng chiều

Mái tranh gầy xơ xác.

Cha đứng giữa núi đồi

Lòng quyết tâm vượt khó

Đắp hồ gieo lúa nước

No ấm những mùa vàng.

Hồ xanh trên núi đá

Mẹ gieo trồng, hái quả

Bản làng vui được mùa

Xu- rá ơi, Xu- rá!

Bác Ái tươi đẹp quá

Bức tranh quê miền cao

Hương lúa chín ngọt ngào

Em vào mùa gặt hái.