Cây khế trường Dục Thanh

Về Dục Thanh, con lặng nhìn cây khế

Lá cành xanh, hoa xòe nụ tím hồng

Vì cuộc đời, phải Bác hằng trông

Mỗi cánh hoa đậu niềm tin – quả chín?

Cây khế đơn sơ hóa thành lưu niệm

Mỗi bữa cơm thường có bát canh chua

Hạnh phúc đến với ta mỗi ngày, mỗi bữa

Tiễn chân Người bóng mát hát ru đưa.