Đại hội Đảng bộ thị trấn Phước Dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 21 và 22-5, Đảng bộ thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Phước Dân đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành bình quân hàng năm đạt 18,22%; thu ngân sách đạt 2,76 tỷ đồng. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội từng bước phát triển, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân; quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; trong nhiệm kỳ kết nạp được 86 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhân dân; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng-an ninh; xây dựng thi trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV. Phấn đấu hàng năm có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 70 đảng viên mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 74,60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1-1,2%...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu 30 đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên.