Sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Thầy và trò Trường TH Từ Tâm 1 (xã Phước Hải) trong giờ học. Ảnh: Văn Nỷ

Theo đó, Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 được sửa đổi, bổ sung như sau: Kết thúc năm học trước ngày 15-7-2020; Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 31-7-2020; Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30-6-2020; Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở năm học 2020-2021 trước ngày 15-8-2020; Thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 vào các ngày 18, 19, 20-7-2020 và hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 trước ngày 30-8-2020.