Các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

* Ngày 21- 5, Đảng bộ xã Phước Ninh (Thuận Nam) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ II, xã Phước Ninh đạt được những kết quả quan trọng: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất các ngành tăng qua từng năm. Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đúng quy định; đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Ninh nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: N.Diệp

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Phước Ninh đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ, củng cố, tăng cường lòng tin của Nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 11 đồng chí.

* Trong 2 ngày 20 và 21-5, Đảng bộ xã Phương Hải (Ninh Hải) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 57 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 30 đảng viên mới.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: V.Ba

Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 10 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

* Trong 2 ngày 20 và 21-5, Đảng bộ Quân sự huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025 với các nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp theo quy định. Thực hiện các khâu đột phá về xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy hiện đại, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội. Tập trung chỉ đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 7 đồng chí và bầu 5 đại biểu dự đại hội cấp trên.